Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Hội Khoa học TDTT Việt Nam

585

Trong Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Hội Khoa học TDTT Việt Nam diễn ra vào ngày 28/05/2022 – Tp.HCM, Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam đã tiến hành tài trợ chương trình với tổng số tiền lên đến 100 triệu đồng.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Petrovietnam là một trong những doanh nghiệp nhà nước có nhiệm vụ quản lý và triển khai các hoạt động dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. 

Qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam đã trở thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ lực cho nền kinh tế quốc gia, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Với đội ngũ gần 60.000 nhân viên có năng lực chuyên môn cao, Tập đoàn đã xây dựng nên một hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, hoạt động đa dạng ở 5 lĩnh vực: tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; công nghiệp khí; chế biến dầu khí; công nghiệp điện và năng lượng tái tạo; dịch vụ kỹ thuật Dầu khí chất lượng cao.

Song song với các hoạt động kinh tế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang ngày càng thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng thông qua các hoạt động tài trợ. Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Hội Khoa học TDTT Việt Nam vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tài trợ số tiền lên đến 100 triệu đồng. 

Đây là hành động hướng tới đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Tập đoàn. Số tiền này được Hội Khoa học TDTT Việt Nam uỷ quyền cho Nam Hương Global Sport Management (GSM) tiếp nhận.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *