Tag: , , ,

NGUYỄN HỮU TUẤN – tài năng nở muộn của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Hữu Tuấn sinh ra và lớn lên tại quận Liên Chiển, Tp. Đà Nẵng và là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ của thành phố sông...