Tag: , , ,

Ví điện tử – cuộc chơi tốn kém

Việt Nam đang là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng thanh toán điện tử cao nhất thế giới với tốc độ khoảng 35%/năm....