Tag: , ,

Đặng Phương Nam: Đam mê, chuyên tâm rèn luyện và lắng nghe giúp tôi tiến bộ

Đặng Phương Nam là cựu danh thủ nổi tiếng trong màu áo ĐT Việt Nam và CLB Quân Đội, Thể Công, Viettel. Công việc hiện tại của anh là...